Sunday, July 19, 2009

subtle/subliminal advertising

Flere som har lagt merke til den sesongbetonte emballasje-endringen på majonestubene?

No comments:

Post a Comment